Helena Youth Soccer Association

1995 - 1991 State Champs

  1995  
Champions U16G (Scott Lockwood)
Champions U12G (Ann Bauchman)
Champions U13B (Vivian Dias)
Champions U12B (Matt Lyng)

  1993  
Champions U14G (Scott Lockwood)
Champions U12B (Dwight Bergeron)

  1992  
Champions U14G (Lowell Luke)
Champions U16B (John Driscoll)
Champions U12B (Vivian Dias/Tom Honzel)

  1991  
Champions U14G (Lowell Luke)